Διεύθυνση
Γεωργίου Σεφέρη 100, Ρόδος
Ωράριο
Κατόπιν ραντεβού

Με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις η χρήση των μηχανημάτων αποτελεί μόνο ένα μέρος της θεραπείας. γι αυτό δίνουμε έμφαση σε μεθόδους που γίνονται με τη χρήση του πρωτεύοντος εργαλείου του φυσικοθεραπευτή που είναι τα χέρια του αλλά και την προσωπική παρέμβαση.

Κtape: πρόκειται για μια μέθοδο αποκατάστασης της πάσχουσας περιοχής, κατά την οποία τοποθετούνται ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες οι οποίες προάγουν τη διαδικασία της επούλωσης, παρέχοντας στήριξη και σταθεροποίηση στους μύες και τις αρθρώσεις στις οποίες εφαρμόζονται. Ανακουφίζουν από τον πόνο και διευκολύνουν τη λεμφική και αιματική ροή της περιοχής, επιτρέποντας έτσι τη μείωση της φλεγμονής.

Dry needling therapy (ΜΕΘΟΔΟΣ ΞΗΡΑΣ ΒΕΛΟΝΗΣ): πρόκειται για μια μέθοδο αντιμετώπισης της μυικής έντασης και του σπασμού. Πραγματοποιείται με την εισαγωγή αποστειρωμένης εύκαμπτης βελόνας στο μυ, ώστε να απενεργοποιηθούν μυοπεριτοναικά σημεία πυροδότησης πόνου, τα λεγόμενα trigger points. Η ξηρά βελόνη οδηγεί σε χαλάρωση βαθύτερων ιστικών δομών,  βελτιώνοντας έτσι την κίνηση και ανακουφίζοντας από τον πόνο. Η διαδικασία ακολουθείται από διατάσεις των αντίστοιχων επώδυνων μυών.

Mulligan Therapy: είναι μια τεχνική θεραπευτικών χειροπρακτικών χειρισμών για την αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου. Χρησιμοποιεί την εφαρμογή παθητικών τεχνικών από τον θεραπευτή με ταυτόχρονη ενεργητική εκτέλεση των φυσιολογικών κινήσεων από τον ασθενή. Η εφαρμογή των τεχνικών γίνεται χωρίς πόνο και προκαλεί άμεση βελτίωση της κίνησης και της λειτουργίας της άρθρωσης ή της σπονδυλικής στήλης και ταυτόχρονη μείωση των συμπτωμάτων.

Trigger points therapy: τα σημεία πυροδότησης πόνου που ονομάζονται αλλιώς, χαρακτηρίζονται από ήπιο πόνο που εκλύεται μετά από πίεση. Μπ.ορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συνήθως όμως στον αυχένα, στην οσφύ, στον ώμο. Τα χαρακτηριστικά ενός σημείου πυροδότησης πόνου είναι ευαισθησία κατά την επαφή και αναπαραγωγή πόνου. Μπορεί να βρίσκονται σε ενεργή φάση αλλά και σε ανενεργή. Για την θεραπεία των επώδυνων σημείων χρησιμοποιείται η ξηρά βελόνη που προαναφέρθηκε προηγουμένως, η εγκάρσια μάλαξη αλλά και η χρήση shockwave (κρουστικός υπέρηχος).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση